ODTLAČOK

UNIQA 4WARD

UNIQA 4WARD, organizačná zložka
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Slovenská Republika

uniqa4ward@uniqa.at
Telefón: +421 2 32 310 660

Manuel Radler
Head of Branch
 

IČO
51635062

IČ DPH
SK4120114449

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Vložka číslo
4711/B 

Právna forma 
Organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby

UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21, 1020 Wien

Rakúsko

UNIQA 4WARD založená koncernom UNIQA Insurance Group AG

www.uniqagroup.com

Zapísaná v obchodnom registri (Firmenbuch) Obchodného súdu (Handelsgericht) Viedeň

Číslo zápisu
FN 92933

Právna forma
Akciová spoločnosť