IMPRINT

UNIQA 4WARD

UNIQA 4WARD, organizačná zložka Branch Office of UNIQA Insurance Group AG
Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, Slovakia

uniqa4ward@uniqa.at

Manuel Radler
Head of Branch
 

IČO
51635062

IČ DPH
SK4120114449

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Vložka číslo
4711/B 

Právna forma 
Organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby

UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21, 1020 Wien

Rakúsko

UNIQA 4WARD založená koncernom UNIQA Insurance Group AG

www.uniqagroup.com

Zapísaná v obchodnom registri (Firmenbuch) Obchodného súdu (Handelsgericht) Viedeň

Číslo zápisu
FN 92933

Právna forma
Akciová spoločnosť