UNIQA 4WARD

Sme UNIQA 4WARD, člen skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom v Bratislave. Materskej spoločnosti UNIQA Insurance Group vo Viedni a všetkým dcérskym spoločnostiam v regióne strednej a východnej Európy poskytujeme služby v oblasti poistnej matematiky, riadenia rizík a bezpečnosti, zaistenia, HR & Brand.

  1. Sme startup poskytujúci istoty úspešnej medzinárodnej korporácie.
  2. Podporujeme otvorenú komunikáciu na každodennej báze a uprednostňujeme rozvoj pred hierarchiou.
  3. Načúvame našim zamestnancom a berieme ich vážne.
  4. Ponúkame srdečné privítanie s programom určeným pre rýchlejšie začlenenie do nášho tímu.

HRDINOVIA V POZADÍ UNIQA

Zabezpečujeme udržateľný business model pre spoločnosť UNIQA Insurance Group tým, že identifikujeme, meriame a predchádzame rizikám ohrozujúcim jej existenciu. Podporujeme a poskytujeme poradenstvo pre všetky spoločnosti skupiny UNIQA. Zaoberáme sa cenotvorbou a hodnotením rezerv v rámci riadenia rizík a bezpečnosti, až po rozhodovanie, čím vytvárame pridanú hodnotu pre našich obchodných partnerov v celom hodnotovom reťazci.

UNIQA 4WARD Výzvy

SI PRIPRAVENÝ ZVLÁDNUŤ TÚTO ÚLOHU?

Baví vás riešiť matematické hádanky alebo analyzovať dáta s cieľom vyriešiť konkrétny problém alebo nájsť lepšie riešenie? Ak áno, zapojte sa do súťaže UNIQA 4WARD Math Challenge alebo UNIQA Data Science Challenge, ktoré pravidelne organizujeme!

START CHALLENGE

ŽIJEME 
A TVORÍME V
BRATISLAVE

Stavanie mostov pre posun vpred

Bratislava, mesto mostov, 

vytvára kultúru spájania ľudí a myšlienok

s odvahou chopiť sa nových začiatkov.

Ako startupová spoločnosť s medzinárodným tímom

sme hlboko ovplyvnení kultúrou tohto mesta,

ktoré nazývame domovom.

BLÍZKO K SRDCU UNIQA GROUP

Bratislava a Viedeň mali vždy špeciálne spojenie, presahujúce geografickú blízkosť.

Tak, ako sú tieto spriaznené mestá blízko seba, tak blízko je spoločnosť UNIQA 4WARD k materskej spoločnosti UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. Sme plne integrovaní do medzinárodných projektových tímov, aby sme vytvorili plán pre budúcnosť spoločnosti UNIQA Insurance Group. Pre dnešok, zajtrajšok, nasledujúce roky. Vedieme spoločnosť UNIQA Insurance Group vpred.

Jednou vetou: 

Iní dávajú darčeky,

my dávame príležitosť rásť